Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS of 2019 graduation year


Faculty of Computer Information Technologies and Automatics


Automation of technological processes and production
Chuvaev Pavel
Tarasenko Dmytrii
Automation of technological processes and productions
Goriachev Nikita
Pugach Nickolay
Salamatin Aleksei
Computer systems and networks
Ivan Ivanenko
Control and automation systems
Kovalenko Marina
Control in Technical Systems
Anton Golovashchenko
Control in technical systems
Pugach Vladislav Vladimirovich
Shkabura Mariia
Vitushynskyi Dmytro Serhiiovich
Electronics and Nanoelectronics
Voityushenko Bogdan
Electronics and nanoelectronics
Dmitry Saveliev
Infocommunication technologies and communication systems
Andrey Kosenko
Dmitry Muzhetsky
Dubovaya Olga
Igor Sanzhiev
Kolenikov Dmitry
Maksim Maksimov
Maksimov Alex
Mironov Alexandr
Zavalenkova Elizaveta
Information Security
Karina Reznikova
Instrumentation
Modebadze Timur
Management in technical systems
Akhmetzhanov Ravil
Burda Ilya
Denisov Gleb
Ivannikov Dmitry
Kovalko Vladislav
Meyta Daria
Novikov Victor
Rudakov Vladislav
Radio engineering
Aleksei Kolesnik
Dmitrii Engovatov
Tertyshnyi Oleg
Radiotechnics
Evgeny Zinoviev
Vlad Ermakov
methanol distillation
Chovan Aleksandr

<< Masters Portal


Ukrainian | Russian | English